Cho một kinh nghiệm tốt hơn hãy thay đổi duyệt để CRÔM INTERNET OPERA hay Internet Explorer.

Cây Di Sản

THÔNG TIN CÂY SƯA

I- THÔNG TIN CHUNG Tên khác:                  Trắc thối Tên khoa học:          Dalbergia tonkinensis Prain. Họ Đậu:                      Fabaceae Hình 1: Cây Sưa ở Tháp Bà PoNagar – Tp. Nha Trang II- THÔNG TIN CHI TIẾT: Hình thái: Cây gỗ trung bình, cao 20m, đường kính 60cm, vỏ màu xám nhạt, nứt dọc. Lá […]Đọc Nhiều

THÔNG TIN CÂY XƯNG DA

I- THÔNG TIN CHUNG Tên khác:                  Sang đá Tên khoa học:          Siphonodon celastrineus Griff. Họ Dây gối:               Celastraceae Hình 1: Cây Xưng da ở Tháp Bà PoNagar – Tp. Nha Trang II- THÔNG TIN CHI TIẾT: Hình thái: Cây gỗ trung bình, cao 20m, đường kính 40cm, vỏ xám trắng, có bạnh […]Đọc Nhiều

THÔNG TIN CÂY TRÔM MỦ

I- THÔNG TIN CHUNG Tên khác:                  Cóc mủ Tên khoa học:          Sterculia foetida L. Họ Trôm:                   Sterculiaceae. Hình 1&2: Cây Trôm mủ ở Tháp Bà PoNagar – Tp. Nha Trang II- THÔNG TIN CHI TIẾT: Hình thái: Cây gỗ lớn, thay lá, cao 25m, đường kính 1m, vỏ nâu xám, có bạnh […]Đọc Nhiều

THÔNG TIN CÂY TRÀM BÔNG ĐỎ

I- THÔNG TIN CHUNG Tên khác:                  Tràm liễu Tên khoa học:          Callistemon citrinus Skeels. Họ Trâm:                   Myrtaceae. Hình 1&2: Cây Tràm bông đỏ ở Tháp Bà PoNagar – Tp. Nha Trang II- THÔNG TIN CHI TIẾT: Hình thái: Cây gỗ nhỏ, cao 10m, đường kính 20cm. Vỏ thân màu nâu sậm, nút dọc. […]Đọc Nhiều

THÔNG TIN CÂY TRÂM BẦU

I- THÔNG TIN CHUNG Tên khác:                  Chưn bầu Tên khoa học:          Combretum quadrangulare Kurz. Họ Bàng:                    Combretaceae. Hình 1: Cây Trâm bầu ở Tháp Bà PoNagar – Tp. Nha Trang II- THÔNG TIN CHI TIẾT: Hình thái: Cây gỗ trung bình, cao 15m, đường kính 30m. Vỏ thân màu nâu xám. Cành nhánh […]Đọc Nhiều

THÔNG TIN CÂY THỊ

I- THÔNG TIN CHUNG Tên khác:                  Thị thập hùng Tên khoa học:          Diospyros decandra Lour. Họ Thị:                       Ebenaceae. Hình 1: Cây Thị quăn ở Tháp Bà PoNagar – Tp. Nha Trang II- THÔNG TIN CHI TIẾT: Hình thái: Cây gỗ lớn, cao 18m, đường kính đến 1m. Vỏ thân màu đen. Hình 3: […]Đọc Nhiều

THÔNG TIN CÂY THỊ QUĂN

I- THÔNG TIN CHUNG Tên khác:                  Thị đài quăn Tên khoa học:          Diospyros sp. Họ Thị:                       Ebenaceae. Hình 1: Cây Thị quăn ở Tháp Bà PoNagar – Tp. Nha Trang II- THÔNG TIN CHI TIẾT: Hình thái: Cây gỗ lớn, cao 20m, đường kính 40m. Vỏ thân màu đen. Lá đơn, mọc cách, […]Đọc Nhiều

THÔNG TIN CÂY TUẾ LƯỢC

I- THÔNG TIN CHUNG Tên khác:                  Thiên tuế Tên khoa học:          Cycas pectinata Buch. – Ham. Họ Tuế:                      Cycadaceae Hình 1&2: Cây Tuế lược ở Tháp Bà PoNagar – Tp. Nha Trang II- THÔNG TIN CHI TIẾT: Hình thái: Cây thân cột (dạng cau dừa), đôi khi phân nhánh cao 15m, đường […]Đọc Nhiều

THÔNG TIN CÂY SẾU ĐỎ

I- THÔNG TIN CHUNG Tên khác:                  Ma trá Tên khoa học:          Celtis philippensis Blanco Họ Sếu:                      Cannabaceae (Ulmaceae). Hình 1: Cây Sếu đỏ ở Tháp Bà PoNagar – Tp. Nha Trang II- THÔNG TIN CHI TIẾT: Hình thái: Cây gỗ trung bình, cao 18m, đường kính thân 40cm, nhiều cành nhánh. Vỏ thân […]Đọc Nhiều

THÔNG TIN CÂY LUÂN RÔ

I- THÔNG TIN CHUNG Tên khác:                  Luân rô Poilane Tên khoa học:          Cyclacanthus poilanei Benoist Họ Ô rô:                     Acanthaceae Hình 1: Cây Luân rô ở Tháp Bà PoNagar – Tp. Nha Trang II- THÔNG TIN CHI TIẾT: Hình thái: Cây bụi, cao 1-3m; cành non có lông mịn. Lá đơn, mọc đối; phiến […]Đọc Nhiều

THÔNG TIN CÂY SỬ QUÂN TỬ

I- THÔNG TIN CHUNG Tên khác:                  Dây giun Tên khoa học:          Combretum indicum (L.) DeFilipps. Syn. Quisqualis indica L. Họ Bàng:                   Combretaceae II- THÔNG TIN CHI TIẾT: Hình thái: Dây leo thân gỗ, có thể cao đến 10m. Lá đơn, mọc đối, hình xoan. Cành non và lá có lông mịn. Cụm […]Đọc Nhiều

THÔNG TIN CÂY MÃ TIỀN

I- THÔNG TIN CHUNG Tên khác:                  Củ chi Tên khoa học:          Strychnos nux-vomina L. Họ Mã tiền:               Loganiaceae Hình 1: Cây Mã tiền ở Tháp Bà PoNagar – Tp. Nha Trang II- THÔNG TIN CHI TIẾT: Hình thái: Cây gỗ lớn thường xanh, cao 20m, đường kính đến 1m. Vỏ thân màu xám […]Đọc Nhiều

Đầu