Cho một kinh nghiệm tốt hơn hãy thay đổi duyệt để CRÔM INTERNET OPERA hay Internet Explorer.

Bài viết

No. 12/KH-VN – Vạn Phước, Tu Bông, Vạn Ninh, Khánh Hòa

Dó bầu (Aquilaria crassna)

Địa điểm: Tịnh xá Ngọc Vạn

D1,3: 22,9cm  –  H: 12m

Ngày cấy: 16/05/2020 – Cấy trầm sinh học (LKC)

 

Ngày khai thác: 09/11/2021

Sản phẩm: Trầm cảnh (2)

Hội Bảo vệ Thiên nhiên & Môi trường Khánh Hòa (KACNE)

lại bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đầu