Cho một kinh nghiệm tốt hơn hãy thay đổi duyệt để CRÔM INTERNET OPERA hay Internet Explorer.

THÔNG TIN CÂY DÓ BẦU

Mã cây: N0 12/KH-CL

Tên cây: Cây Dó Bầu

Tên khoa học: Aquilaria crassna

Dg: 31cm (3) / 12cm (1)

Ngày cấy: 23/10/2021

Địa chỉ: xã Cam Hải Tây, huyện Cam Lâm, tình Khánh Hòa

Vị trí: 12005’18.6”N – 109009’32.5”E.

https://goo.gl/maps/ui8QkaT2cTVS6GRN9

 

 

lại bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đầu