Cho một kinh nghiệm tốt hơn hãy thay đổi duyệt để CRÔM INTERNET OPERA hay Internet Explorer.

Hướng dẫn duyệt bài cho người quản lý

Bước 1: Vào link ekhanhhoa.com/wp-admin, nhập Tên đăng nhập và Mật khẩu -> Đăng nhập

 

Bước 2: Mở Menu, chọn Tin quảng cáo

 

Bước 3: Tại trang danh sách bài, chọn Chờ duyệt ->  Xem thử để xem bài

 

Bước 4: Sau khi xem qua bài, chọn icon hình cây bút để vào duyệt

 

Bước 5: Kéo xuống khung Đăng. Chọn Đăng nếu bài viết được duyệt hoặc Reject để từ chối bài viết.

 

Đầu